ZAKRES PRAC

 • Korytowanie z wykonaniem płaszczyzn do odprowadzenia wody z koryta
 • Wykopy liniowe na drenaż i kanalizację
 • wywiezieniem urobku z wykopu około 1200 ton
 • Wykonanie drenażu w obsypce żwirowej
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody
 • ułożenie geowłókniny
 • zasypanie koryta kamieniem i warstwowe zagęszczanie
 • montaż obrzeży i krawężników
 • montaż wysiewki dolomitowej 
 • maszynowy montaż kostki brukowej
 • wykonanie skarpy i zabezpieczenie skarpy ażurami
 • naprawa drogi dojazdowej na odcinku około 300 m